В сградата на Представителството на Европейската комисия в България се проведе Обществен дебат за Европейски избори 2019 на тема: „Здравеопазването като общоевропейски и национален приоритет“. Организатор на събитието е Национална пациентска организация, а участие в него взеха: д-р Андрей Ковачев, кандидат за евродепутат от ПП ГЕРБ, д-р Десислав Тасков, кандидат за евродепутат от Българска социалистическа партия, д-р Веселка Христамян, магистър по дентална медицина, магистър по здравен мениджмънт, представител на Коалиция „Демократична България” и Цецка Бачкова, кандидат за евродепутат от Коалиция „Демократична България”.

Официален гост беше г-н Филип Домански, представител на Европейската комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, който представи ролята на Европейския съюз в допълване и координиране действията на държавите членки по отношение на здравеопазването, като акцентира върху факта, че системите на здравеопазването са приоритет на самите държави. Въпреки това, сферата на публичното здраве (public health) е обект на сътрудничество между Европейския съюз и държавите членки и като такъв той се регулира на европейско ниво. Г-н Домански даде пример за елементи от тази сфера, а именно трансплантациите, медицинските продукти и услуги, достъпът до медицински услуги, консумацията на алкохол и цигари, трансграничните заплахи за здравето и др.

Здравеопазването е първото благо на човека, именно затова всички трябва да работят за неговото подобряване и то да бъде надпартийно. Това е един от изведените акценти от участниците в двучасовия дебат, които се обединиха около няколко основни ключови моменти, сред които:

  • Европа трябва да има все по-сериозна роля в политиките по отношение на здравеопазването на отделните държави членки, с цел по-бързо те да подобрят системата и нейното функциониране на национално ниво. Това ще бъде в изпълнение на поетите ангажименти и цели за постигане на универсално здравно покритие до 2030 г.
  • Очевидно има сериозни разминавания между европейската политики в сферата на здравеопазването и тяхното прилагане и изпълнение на национално ниво. Именно затова участниците и гостите в дебата се обединиха около необходимостта и важността на това в следващия мандат на Европейския парламент българските евродепутати да организират регулярни срещи по темата за приоритетите на здравеопазването и тяхното постигане, като в тях вземат участие институциите, пациентски и съсловни организации и т.н. Само по този начин може да се постигне интегриран подход за решение на предизвикателствата в сектора.

Д-р Андрей Ковачев пое ангажимент в рамките на следващия Европейски парламент да продължи активно да работи в посока по-обединена и интегрирана политика за гарантиране на универсален достъп до качествено здравеопазване. По този начин ще се гарантира този достъп именно при по-малките и слаборазвити държави.

Представителите на коалиция „Демократична България” – д-р Веселка Христамян и Цецка Бачкова, поставиха на преден план необходимостта от единна нормативна рамка, която да гарантира, че здравеопазването ще бъде приоритет на ниво Европа. Те акцентираха върху важността на това да бъдат създадени задължителни единни и унифицирани критерии и механизми за целия Европейски съюз, които впоследствие да бъдат имплементирани на национално ниво.

Д-р Десислав Тасков посочи, че здравеопазването трябва да се развива в името на цялото общество, като се застъпят принципите за солидарност и достъпност. То трябва да се фокусира върху единна европейска лекарствена политика, развитие на системата за специализациите и създаване на цялостни програми за превенция и профилактика на онкологичните заболявания.

Общественият дебат „Здравеопазването като общоевропейски и национален приоритет“ събра на едно място представители на Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Български червен кръст, Българска болнична асоциация, Асоциация на българските застрахователи, асоциациите на частните и общински здравни заведения, пациентски организации, представители на индустрията и неправителствения сектор в сферата на дигиталните решения и др. В рамките на събитието бяха засегнати темите: „Ролята на Европа за опазване здравето на европейците и стабилността на здравните системи“ и „Здравеопазването в България – пътят към достигане на европейско качество в здравеопазването“.

Целта на дебата беше на дискусионен принцип да бъдат поставени конкретни въпроси по актуални теми, като всеки участник има възможността да покаже позицията и политиката, която смята да застъпи неговата политическа партия в Европейския парламент. Модератор на събитието бе д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация.

За целите на събитието и последващата работа по проследяване ангажиментите на политическите партии, е създадена интернет страница www.evrodebat.npo.bg. На нея ще се публикуват темите и въпросите, както и позициите на участниците.