Личните данни, подадени в този формуляр, се събират, за да послужат за гарантиране на достъпа Ви до сградата „Дома на Европа“.

Можете да се запознаете с политиката на Национална пациентска организация тук: http://npo.bg/gdpr/